Børnehuset Valhalla ombygges og tilbygges, så institutionen kan rumme 112 børn.

Børnehuset Valhalla ombygges og tilbygges, så institutionen kan rumme 112 børn. Institutionen er i dag 525 m² og der tilbygges i alt 636 m².

Tilbygning består af D, E, F, G og H

A, B og C er således den eksisterende del. Institutionen indrettes til børnehavebørn, vuggestuebørn og en gruppe af skovbørn, der har tilholdssted i institutionen.

Institutionen, der er beliggende lige op ad Hareskoven, opføres med trækonstruktioner og beklædes udvendigt med træ. Et træhus i skoven indrettet med masser af lys og luft. Gennem hele projekteringsforløbet var design og bygbarhed i højsædet, hvilket resulterede i en fornuftig byggeøkonomi.

DATA

Klient: Børnehuset Valhalla
Bygherre: Ballerup Kommune
Periode: 2018
Formål: Til- og ombygning af børneinstitutionen Valhalla i skoven.
Ydelser: Projektering af konstruktioner, vvsinstallationer, afløb, ventilation og elinstallationer Fagtilsyn for alle faggrupper
Arkitekt Box 25 Arkitekter -
Grethe Silding

Kontakt os for yderligere oplysninger: