Tal & Fakta

Opdateret december 2023

Firmanavn

Torkil Laursen A/S
Rådgivende ingeniørfirma F.R.I.

Adresse

Klovtofteparken 2, 2630 Taastrup
Garnisonen 38, 4100 Ringsted
Tlf. 43 99 40 00
E-mail: tl@torkil-laursen.dk

Grundlagt

1957 af civilingeniør Torkil Laursen.

Selskabsform

Aktieselskab
CVR-nr. 16 16 72 07

Ejerforhold (indehavere)

Michael Rønne, vice adm. direktør
Peter Steeskov, adm. direktør
Henrik Fuglbjerg-Svendsen

Brancheforening

Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I., DI

Erhversansvarsforsikring
Revisor

BDO Revision (tlf. 39 15 52 00)

Bank

Nordea Taastrup (tlf. 43 99 11 11)

Omsætning

2020/21. 23,7 mio. kr.
2021/22. 22,8 mio. kr.
2022/23 24,8 mio. kr.

Resultat

2020/21. 2,7 mio. kr.
2021/22. 1,8 mio. kr.
2022/23 2,8 mio. kr.

Egenkapital

2022/23 5,3 mio. kr.
Firmaet er forsikret i TRYG, gennem rammeaftale med Foreningen af rådgivende Ingeniører.

Ydelser

Hos Torkil Laursen står vi klar med professionel rådgivning i alle byggeriets faser. Vi har over 60 års erfaring bag os og masser af referencer at vise frem – særligt hos boligforeninger, kommuner og erhverv.​

  • Energioptimering
  • Indeklima
  • Tilstands-rapporter
  • Nybygning, Ombygning & renovering
  • Bygherre-rådgivning
Fagområder

Hos Torkil Laursen står vi klar med professionel rådgivning i alle byggeriets faser. Vi har over 60 års erfaring bag os og masser af referencer at vise frem – særligt hos boligforeninger, kommuner og erhverv.​

  • Brandrådgivning
  • Indeklima og sundhed
  • EL- & CTS installationer
  • VVS, ventilation og kloak
  • Bærende konstruktioner
Medarbejdere

Antal beskæftiget i alt: 25
Civil-, akademi-, teknikum-/diplomingeniører: 15
Bygningskonstruktører: 5
Teknisk designer/assistenter: 3
Byggeregnskab/administration: 2

Certificering

Firmaet råder over Certificerede Brandrådgiver: 2

Koordinatorer

Sikkerhedskoordinatorer: 6

Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af egne arbejder udføres efter firmaets kvalitetssikrings-manual, der har været anvendt og indarbejdet siden 1990.
Firmaets ledelse forestår projektansvar og overordnet ansvar for kvalitetssikring.
Kvalitetssikringsmanualen er baseret på Byggestyrelsens vejledning samt på FRI´s retningslinjer/ydelsesbeskrivelser.

Bygge Rating

Firmaets byggesager evalueres løbende af Byggeriets Evaluerings Center og Torkil Laursens karakterbog viser Bygge Rating A

CAD/IT

Projekter udføres i Revit 2023 med magi cad og AutoCad 2023 med MEP + ACA applikationer til: Konstruktioner, vvs og el.

Beregningsprogrammer

Statik:Robot Structural Analysis, Nordsofts Programpool.
Vvs:BSim, Be 18, Nordsofts VVS, HEAT2
El:Lys, energi.
FE-Design 3D

Instrumenter

Firmaet har instrumenter til byggetekniske undersøgelser samt kontrol af El- og VVS-anlæg.

Skimmelrenovering/indeklima

Firmaet har eget udstyr til analyse af skimmelprøver.
*Firmaet har diplom fra Dansk Standard, Indeklimacertificering i henhold til DS 3033, dec. 2011.

SPØRGSMÅL

Torkil Laursen A/S

Klovtofteparken 2
2630 Taastrup

Garnisonen 42
4100 Ringsted

T: +45 43 99 40 00
E: tl@torkil-laursen.dk

Fra vision til gennemtænkte løsninger

I Torkil Laursen ved vi, hvad der skal til for at realisere dit næste projekt. Vi kan kort sagt styre dit projekt fra start til slut og sikre det en høj kvalitet i hver en krog.