Projektet omhandler totalrenovering og ombygning af 4 boligblokke. I alt 134 boliger blev totalrenoveret

Projektet omhandler totalrenovering og ombygning af 4 boligblokke.

I alt 134 boliger blev totalrenoveret og der reduceres i antallet med forbedret tilgængelighed.

I forbindelse med renovering foretages etablering af ny tagetage. Der etableres nye fælles lokaler eller fælles hus. Der etableres nye elevatorer, nye badeværelsekerner nye kviste og nye altaner og køkkener.  Der bliver foretaget energiforbedringer ved udskiftning af vinduer og efterisolering.

Alle Vvs-installationer udskiftes inkl. etablering af ny varmecentral. 

Alle el-installationer bliver udskiftet. Der etableres udsugningsanlæg fra eksist. lejligheder og balanceret ventilation fra ny lejligheder. Kloak renoveres.

DATA

Klient: Saltværkshuse
Bygherre: Boligorganisationen Taarnbyhuse
Periode: 2019
Formål: I alt 134 boliger blev totalrenoveret og der reduceres i antallet med forbedret tilgængelighed.
Ydelser: Registrering og opmåling
Projekteringsledelse for alle ing. fag.
Projektering af konstruktioner
Projektering af kloak og VVS
Projektering af ventilation
Projektering af el-installationer
Fagtilsyn
Udførelse Genhusning

Kontakt os for yderligere oplysninger: