Ombygning af eksisterende undervisningslokaler til lægeklinik i Brohuset, Ishøj Kommune.

1. sal på den eksisterende fløj indeholdt 2 teorilokaler, open learning område, samt trappe, kontor og toiletter.

Ombygningen har indbefattet etablering af 4 lægeklinikrum og 2 sygeplejeklinikrum (alle 6 klinikrum er med håndvask), laboratorium, venteværelse, trapperum (inkl. etablering af lift) samt gang.

Derudover er der etableret sekundære rum, såsom toilet/brus, personalekøkken, depot, garderobe samt reception. Disse sekundære rum er etableret med nedhængt loft og rummet over indskudt dæk fungerer som teknikrum til installationer. 

Ombygning og renovering af eksisterende toiletkerne, herunder etablering af handicap toilet.

Samlet areal for ombygningen ca. 350 m2.

DATA

Klient: Lægeklinik
Bygherre: Ishøj Kommune
Periode: 2019
Formål: Ombygning af eksisterende undervisningslokaler til lægeklinik i Brohuset, Ishøj Kommune.
Ydelser: Projektering af konstruktioner, vvsinstallationer, afløb, ventilation og elinstallationer Fagtilsyn for alle faggrupper Byggeledelse

Kontakt os for yderligere oplysninger: