DAB Holmebækhuse – Renovering af badeværelser. Bebyggelsen består af 258 boliger, opført i begyndelsen af 80’erne.

Baggrund for opgaven

Bebyggelsen består af 258 boliger, opført i begyndelsen af 80’erne. 

Badeværelserne er udført efter datidens byggeskik uden vådrumsmembran under gulvklinker og uden vægfliser. 

Afdelingen oplevede stigende udgifter til afhjælpning af vandskader, som skyldtes utætheder i badeværelserne. Herefter også stigende udfordringer med skimmelsvamp.

Afdelingen valgte at eftermontere vægfliser i alle badeværelser for at eliminere fugtproblemerne.

Dette afhjalp dog ikke tilstrækkeligt fugtproblemerne.

Omfang

Torkil Laursen A/S har foretaget en orienterende besigtigelse af 30 udvalgte badeværelser for at vurdere badeværelsernes tilstand.

Besigtigelsen viste tydelige tegn på mangelfuld vandtætning som følge af manglende vådrumsmembran bag gulvklinker.

Afdelings økonomi rakte ikke til en traditionel renovering af samtlige badeværelser i afdelingen.

Derfor blev der udarbejdet et pilotprojekt i samarbejde med Teknologisk Institut og Byggeskadefonden.

Efter erfaringsudveksling fra prøverenovering af fem badeværelser blev renoveringsmetoden fastlagt til at omfatte:

  • udskiftning af gulvklinker
  • etablering af fald på gulve
  • etablering af vådrumsmembran 
  • delvis udskiftning af brugsvandsrør
  • delvis udskiftning af afløbsrør
  • udskiftning af sanitet
  • etablering af fugtstyret ventilation
  • malerbehandling af vægge og lofter 
  • skimmelsanering af visse boliger

Individuelle beboertilpasninger af badeværelserne igennem årene blev respekteret og reetableret ifm. badeværelsesrenoveringen.

Af hensyn til driften er der benyttet gulvklinker med høj slidstyrke og ru overflade for at minimere faldulykker.

 

Processen

Involvering af beboerne/brugerinddragelsen betød konkret at beboerne havde mulighed for at tilvælge gulvvarme (komfortvarme). Desuden kunne beboerne frit vælge mellem flere forskellige farver gulvklinker.

Der er afholdt beboerinformationsmøde løbende i byggeprocessen.

Projektet er tilvejebragt på baggrund af tæt samarbejde og dialog med byggeudvalget i afdelingen i hele processen fra tidligere problemformulering til afsluttede byggesagsforløb.

I byggeperioden blev der etableret midlertidige badevogne tæt på de enkelte boliger.

Der blev etableret byggepladskontor hvor beboerne dagligt havde mulighed for at kontakte byggelederteamet for afklaring af presserende spørgsmål mv.

Beboerne er løbende varslet både inden opstarten og i byggeperioden.

DATA

Klient: Køge Almenyttige Boligselskab – afdeling 1616 Holmebækhuse v./DAB
Bygherre: Køge Almenyttige Boligselskab – afdeling 1616 Holmebækhuse v./DAB
Periode: 2022
Formål: Renovering af badeværelser
Ydelser: Projekteringsledelse – Projektering – Fagtilsyn for alle faggrupper – Byggeledelse – Kvalitetssikring – Afleveringsforretning
1-årsgennemgang

Kontakt os for yderligere oplysninger: