DAB Hovmarkshuse – Udskiftning af Brugsvandsinstallationer. Afdelingen består af 2 boligblokke på 4 etager og med 55 antal lejligheder

Baggrund for opgaven

Hovmarkshuse er er opført i 1950´erne og er et klassisk murstensbyggeri med ydervægge i murværk og med røde tegl på taget. 

Byggeriet er tidstypisk med altaner og et godt gårdmiljø med fælles vaskeri i kælderen.

Afdelingen består af 2 boligblokke på 4 etager og med 55 antal lejligheder

 

Gennem årene er der sket en forringelse af vandtrykket og vandmængderne i brugsvandsinstallationerne som skyldes rørenes alder samt tilkalkninger og tæringer i brugsvandinstallationen. 

Det har nødvendiggjort en gennemgribende renovering af brugsvandsinstallationer herunder et behov for optimering af energisiden. 

Projektet

Vores opgave som totalrådgiver har været at foretage den nødvendige renovering/udskiftning af brugsvandsinstallationerne.

Der blev valgt en traditionel udskiftning af rørene og i den proces har der været fokus på den fremtidige drift, som har betydet, at der ved valg rørmaterialet valgtes rustfri stål, Pex og AluPex, som sikrer lang levetid og minimum af vedligehold. 

Et andet tiltag for at sikre lang levetid og bedre drift var at flytte brugsvandsinstallation ud af badeværelset/vådrum.

Konkret etableredes der for brugsvandsinstallationen separate rør for henholdsvis varmt, koldt og cirkulation med indbygning af brugsvandsmålere. Endvidere er hovedkoldvandsledningen flyttet fra placering i kælderen til placering i terræn for at minimere uhensigtsmæssig opvarmning af det kolde vand, som bidrager til bæredygtigheden.

Ovennævnte tiltag i projektet har skabt en god sammenhæng mellem installationen og fremtidigt vedligehold og det har samtidigt givet gode funktionelle og æstetiske løsninger indenfor de økonomiske rammer.

Ved valg af cirkulationspumper er der valgt pumper 

med et lavt strømforbrug og som også bidrager til bæredygtigheden

Processen – brugerinddragelse:

Projektet er udviklet i tætsamarbejde og dialog med DAB, hvor der har især været fokus på følgende.

Udskiftning af rør udført i etaper for at minimere gener for beboerne, for opsamle erfaring fra de enkelte etaper som kan videreføres til de næste opgange. Etablering af nye stigstrenge inden de eksisterende blev fjernet, så beboer altid havde vand i boligen.

DATA

Klient: Ringsted almene boligselskab V/DAB
Bygherre: Ringsted almene boligselskab V/DAB
Periode: 2019
Formål: Udskiftning af Brugsvandsinstallationer
Ydelser: Registrering – Forundersøgelser (miljø og forsyningstryk) – Projekteringsledelse – Økonomistyring – Projektforslag
Udbudsprojekt – Miljøhåndtering (PCB) – Byggeledelse og tilsyn – Afleveringsforretning

Kontakt os for yderligere oplysninger: