Grønjordskollegiet Facaderenovering med efterisolering

Baggrund for opgaven

Grønjordskollegiet er opført i 1969 efter tegninger af arkitekterne Magnus Stephensen og Knud Thorvall. Bigum og Steenfos har været ingeniører på byggeriet og Larsen og Nielsen var entreprenører.

Facaderne på Grønjordskollegiet er i sit udtryk mere uniformt enkelt uden f.eks. altaner og konstruktive elementer. Torkil Laursen har været totalrådgiver med ansvar for ingeniørdelen og med Box25 som ansvarlig for arkitektdelen.

Tidens gang har skabt behov for en gennem- gribende renovering og modernisering af facader og gavle herunder et behov for reducering af energiforbruget. Det har været vores opgave som totalrådgiver at bevare det uniforme og enkle facadeudtryk.

Projektet

Opgaven har omfattet udarbejdelse af en totalrenovering og ombygning/energirenovering af facader og gavle på alle Grønjordskollegiets 5 højhusblokke med 9 etager i hver blok og med i alt 920 boliger.

Der har været stort fokus på at leve op til lavenergikrav og derfor er de isolereret iht. energikrav i BR 2018. Derfor er der foretaget en kraftig udvendig efterisolering af facader og gavle og der foretages tilhørende vinduesudskiftning så høje energibesparelser opnås.

For at sikre det uniforme og enkle facadeudtryk men samtidigt præstere æstetiske og funktionelle løsninger er der lagt stor vægt på materialevalg og valget faldt på STENI facadeplader samt træ/alu vinduer, der sikrer driftsvenlige løsninger med et minimum af fremtidigt vedligehold.

Valget af STENI facadeplader hænger også sammen med ønsket om at skabe sammenhæng mellem byggeri og vedligehold. Da der er facadepladerne, har et minimum af vedligehold.

Energibesparelser er opnås ved en kraftig udvendig efterisolering af facader og gavle som skjules af STENI pladerne. Det sikrer også et   bedre indeklima i boligerne da kuldestråling fra facader elimineres.

En udfordring/karakteristika i projektet har været et stort fokus på miljøfarlige stoffer i blokkene og der er ifm. miljøscreening af bygningen i projekteringsfasen konstateret PCB i de gamle vinduesfuger, som derfor miljøsaneres under udførelsen.

Processen – brugerinddragelse:

Projektet er udviklet i tæt samarbejde og dialog med driften hos Grønjordskollegiet, administrator FA09, arkitekt BOX25. 

Da arbejderne har foregået uden genhusning af beboerne i ungdomsboligerne, har det været afgørende at de unge mennesker havde en fungerende dagligdag under udførelsen og disse hensyn er indarbejdet i projektet.

En konsekvens af brugerinddragelsen er at byggeriet udføres i etaper for at minimere gener for beboerne, for opsamle erfaring fra de enkelte etaper som kan videreføres til de næste blokke

DATA

Klient: Grønjordskollegiet v/FA09
Bygherre: Grønjordskollegiet v/FA09
Periode: 2022
Formål: Facaderenovering med efterisolering – totalrådgivning, hvor ingeniørarbejder er varetaget af Torkil Laursen a/s og med BOX25 som underrådgiver på arkitektdelen.
Ydelser: Indledende registrering og opmåling. – Projekteringsledelse – Projektering af konstruktioner og klimaskærm – Miljøhåndtering (PCB) – Byggeledelse – Fagtilsyn – Afleveringsforretning – 1-årsgennemgang

Kontakt os for yderligere oplysninger: