Udskiftning af udvendige vinduer, døre og ovenlys. Udskiftning af udvendige trapper. Bebyggelsen består af 293 boliger i to og tre plan som er opført i to etaper i midt 80’erne.

Baggrund for opgaven

Bebyggelsen består af 293 boliger i to og tre plan som er opført i to etaper i midt 80’erne.

Udvendige vinduer, døre og trapper var udført i træ og stærkt medtaget af råd. Beboerne oplevede kuldetræk fra vinduerne som efter nutiden standarter var dårligt isolerende.

Omfang

Vinduer, døre og ovenlys er udskiftet til vedligeholdesfrie med udvendig aluminiumsbeklædning, der eliminerer behovet for løbende malerbehandlinger i driftsperioden og dermed giver en kobling til fremtidigt vedligehold. Termoruderne er energivenlige med tre lags glas som har reduceret kuldetræk fra vinduerne og dermed har været en forbedring af indeklimaet.

Der er udført miljøsaneringsarbejder ifm. fjernelse af vinduer og trapper som indeholdt tungmetaller i malingen.

Udvendige trapper er udført i varmgalvaniseret stål for at forlængere levetiden fremfor trætrapper.

Trappetrin er udformet med ”hultrin” således at driften ikke længere behøver at foretage snerydninger på trapperne.

Der er indbygget trinlydsdæmpning i trappetrin så trinlyden reduceres mest muligt.

Værn på balkoner er udskiftet til hårdttræ som ikke behøver vedligeholdelse.

Vinduer og døre er udført med udtryk der afspejler datidens byggeskik. Hovedøerne er ændret fra pladedøre til rammedøre med glas for bedre tilvejebringelse af dagslys i entréerne.

Der er taget hensyn til gangbesværede ved valg af lave bundtrin i nye døre.

Processen

Projektet er tilvejebragt på baggrund af tæt samarbejde og dialog med byggeudvalget i afdelingen i hele processen fra tidligere ideoplæg til afsluttede byggesagsforløb. Hermed er er brugerinddragelse sket.

Beboere har inden opstarten været varslet af flere omfang med informationer om processen og tidspunktet for arbejder i de enkelte boliger.

Efterfølgende har der været omdelt mangelsedler af to gange til hver beboer for at sikre at eventuelle fejl og mangler er afhjulpet.

Der har generelt været overvejende positive tilbagemeldinger fra beboerne omkring arbejdets kvalitet og byggeprocessen.

Der er udført prøvelejlighed for vurdering af løsninger og kvalitet inden udførelsesprocessen blev igangsat.

Primære fokusområder:

Budgetsikkerhed
Miljøaspekter ift. tungmetaller i træmalingen
Fastholdelse af det arkitektoniske udtryk
Handicapvenlige adgangsforhold
Vedligeholdesfrie/minimale løsninger
Projektet udføres mens bygningen er i drift – ingen genhusning

DATA

Klient: Ringsted Almene Boligselskab – afdeling 2210 Kildemarken v./DAB
Bygherre: Ringsted Almene Boligselskab – afdeling 2210 Kildemarken v./DAB
Periode: 2019
Formål: Udskiftning af udvendige vinduer, døre og ovenlys Udskiftning af udvendige trapper.
Ydelser: Projekteringsledelse – Projektering – Fagtilsyn for alle faggrupper – Byggeledelse – Kvalitetssikring – Afleveringsforretning – 1-årsgennemgang

Kontakt os for yderligere oplysninger: