Ledernes Organisation – Vermlandsgade 67-71 – Kompetencecenter, mødefaciliteter og kontorer.

Referencen omhandler transformering af gamle værkstedsbygning til konferencecenter med mødefaciliteter og kontorer. Bygningen er et gammel industrikompleks fra før anden verdens krig og hvor det udvendige udtryk er bevaret, mens der indvendigt er foretaget en total renovering med henblik for etablering af nyt kompetencecenter, mødefaciliteter og kontorer. I den forbindelse er der foretaget renovering af installationer herunder etablering af ny ventilation med køling og samt etablering af nye overflader.

Der har været fokus på optimering af energiforbrug på ventilation og køling.

I projekteringsfasen har der været inddragelse af de kommende brugere for integrering af deres ønsker og behov i projektet. 

Torkil Laursen har haft ansvar for alle ingeniørdiscipliner og har udført fagtilsyn i udførelsesfasen.

DATA

Klient: Ledernes Organisation
Bygherre: Ledernes Organisation
Periode: 2014-16
Formål: Kompetencecenter, mødefaciliteter og kontorer.
Ydelser: Underrådgiver for H+ Arkitekter Omfatter registrering, projektering og fagtilsyn med konstruktioner, VVS, ventilation og el-installationer.
Arkitekt H+ ARKITEKTER A/S

Kontakt os for yderligere oplysninger: