Mosedeskolen – projektet har indeholdt et stort fokus på indeklima herunder akustik og ventilation.

Mosedeskolen er opført i 1969 og skolebygning er placeret centralt i et parcelhuskvarter fra 1960’erne, med mange børnefamilier og et rigt foreningsliv.

Skolens planløsning af ældre dato stod i vejen for at bruge skolen til mange forskellige formål.

Torkil Laursen, Rådgivende Ingeniører har stået for kapacitetsudvidelse, opgradering og tilpasning af Mosedeskolens læringsmiljøer til tidens krav og behov. Dette som et supplement/understøtning af det tidligere udførte Skole+ som havde til formål at gør det lettere for både elever og lærere at få en mere fysisk aktiv skoledag.

Som et centralt punkt i projektet er der indrettet et ungdomsmiljø, som skal benyttes af kommunens unge og der er i den forbindelse indrettet en særlig facilitet som Gamerrum. Et centralt element i transformeringen af skolen er den større renovering/opgradering af billedkunst og musiklokaler.

Torkil Laursen har været totalrådgiver på opgaven fra indledende møder med bygherren/brugeren og rollen som totalrådgiver fortsætter frem til 1-årsgennemgang. Torkil Laursen har varetaget brugerprocessen, miljøhåndtering (PCB), projekteringsledelse og byggeledelse, herunder fagtilsyn samt haft ansvar for tid og økonomi.

Som ingeniørrådgiver har Torkil Laursen varetaget

registrering og opmåling, projektering af konstruktioner, kloak og alle installationer herunder VVS, ventilation, el og bygningsautomatik.

Hele byggeriet foretages ved normal drift altså uden genhusning af eleverne i udførelsesfasen.

Erik Lasen, Arkitekter har været ansvarlige for arkitektdelen.

DATA

Klient: Mosedeskolen – Lilleholm 58 – 60, 2670 Greve
Bygherre: Greve Kommune
Periode: 2019
Formål: Renovering, ombygning og tilbygning i skoleregi herunder ungdomsmiljø samt lokaler for musik og billedkunst. Projektet har indeholdt et stort fokus på indeklima herunder akustik og ventilation.
Ydelser: Registrering og opmåling, projektering af konstruktioner, kloak og alle installationer herunder VVS, ventilation, el og bygningsautomatik.
Arkitekt Erik Lasen

Kontakt os for yderligere oplysninger: