Bygning L2. Etablering af nye pakkeline PTG4.6

Byggeriet omfatter ombygning og renovering af bygningsdele og installationer i forbindelse med Indretning af Ampulpakkerum, samt birum og Tromlevask i den midterste og nordlige ende af stueetagen i bygning BL. Byggeområdet er underlagt GMP kravene for klasse E (CNC). 

Bygning BL er en otte etagers bygning med kælder. Bygningen anvendes i stueetagen til pakkeri. 

Byggepladsen grænser op mod renrumsmiljø hvor faciliteter er i drift, og der skal tages særligt hensyn til at adskillelsen mod det rene område ikke brydes. 

Ombygningen i den installationstunge bygning udførtes under trange bygningsmæssige forhold, imens de øvrige pakkelinjer var i drift, der krævede en høj grad af koordinering af de tekniske installationer med bygherre og arkitekt. Torkil Laursen foretog ingeniørrådgivning for alle installationer som omfattet følgende: 

  • Blisterkøl, køling, trykluft, vakuum, ventilation, procesudsugning, komfortventilation, rumtrykstyring, elinstallationer samt automatik. 

DATA

Klient: Lundbeck Pharma A/S
Bygherre: Lundbeck Pharma
Periode: 2021-2022
Bygning: Bygning L2
Formål: Etablering af nye pakkeline PTG4.6
Ydelser: Omfatter projektering og tilsyn af alle ingeniør discipliner.

Kontakt os for yderligere oplysninger: