Lundbeck Pharma A/S Bygning L2. – Etablering af nye pakkeline PTG15.1

 Torkil Laursen har gennem flere år arbejdet hos Lundbeck og har på baggrund af det gode samarbejde opnået en rammeaftale med Lundbeck, hvor Torkil Laursen varetager totalrådgivning af produktionen, laboratorier og kontorer f.eks. om-og tilbygning, renovering, optimering, vedligeholdelse mv. eksempelvis ifm. totalrenovering, tekniske projekter, energirenovering af ventilationsanlæg, optimering af køleanlæg, modernisering af kontor- og møde faciliteter. 

I den aktuelle sag bestod projektet 
I dette projekt udførtes i denne installationstunge bygning etablering af en ny tabletpakkelinje, hvor den eksisterende pakkemaskine blev fjernet. 

Renovering i den installationstunge bygning udførtes under trange bygningsmæssige forhold, der krævede en høj grad af koordinering af de tekniske installationer med bygherre og arkitekt. Torkil Laursen foretog ingeniørrådgivning for alle installationer som omfattet følgende: 

Blisterkøl, køling, trykluft, vakuum, procesudsugning, komfortventilation, rumtrykstyring, elinstallationer samt automatik. 

Der udførtes en energirenovering af ventilationsanlæg samt optimering af køleanlæg.

DATA

Klient: Lundbeck Pharma A/S
Bygherre: Lundbeck Pharma
Periode: 2018-2019
Formål: Bygning L2. Etablering af nye pakkeline PTG15.1
Ydelser: Omfatter projektering og tilsyn af alle ingeniør discipliner.

Kontakt os for yderligere oplysninger: