Udskiftning af gasfyr i boligselskab

Hos Torkil Laursen har vi fået ansvaret for at konvertere gasfyr til fjernvarmevekslere i cirka 130 boliger samt fælleslokaler og vaskerier i det smukt beliggende boligselskab Hesselbo i Værløse. Boligerne, opført i ét og/eller to plan fra 1982-1984, får dermed en mere bæredygtig og effektiv varmeløsning, hvilket markerer et vigtigt skridt mod grøn omstilling.

FLERE PARTNERE I PROJEKTET
Projektet skal gennemføres i tæt samarbejde med VAB, DAB og Værløse Fjernvarmeværk. Værløse Fjernvarmeværk står for at etablere af de udvendige fjernvarmerør, mens Torkil Laursen har ansvaret for at tilslutte disse til de eksisterende indvendige varme- og brugsvandsrør. Arbejdet omfatter blandt andet rørføringer, dimensionering af fjernvarmevekslere og sikring af en optimal integration med det nye fjernvarme-forsyningsnet. 🤓

VI STÅR FOR BYGGELEDELSEN
Som byggeleder på projektet skal Torkil Laursen også varetage byggeledelse og fagtilsyn. Det inkluderer koordinering af de daglige opgaver, kvalitetssikring gennem fagtilsyn samt afholdelse af byggemøder og afleveringsforretning. Byggemøderne er essentielle for at løse de udfordringer, der opstår undervejs og sikre, at projektet lever op til de høje standarder, vi sætter for vores arbejde, så vi sikrer mindst mulig gene for beboerne.

Første etape af projektet er allerede godt i gang. Vi ser frem til at bidrage til bæredygtige løsninger og forbedrede boligforhold for samtlige beboerne i Hesselbo. 🍀

Om Torkil Laursen

Torkil Laursen A/S er et mellemstort rådgivende ingeniørfirma grundlagt i 1957 med tre fagområder: bærende konstruktioner, VVS- og elinstallationer. Vi leverer en bred vifte af ingeniørydelser og services til kommuner, boligorganisationer, virksomheder og private – blandt andet inden for byggeri, energi, indeklima, skimmelsanering og bæredygtighed. Hovedkontor i Tåstrup og med kontor i Ringsted fra efteråret 2022.