Nu skal der turbo på energioptimeringen

Ifølge Europa-Kommissionen er bygninger i EU ansvarlige for hele 40 % af vores energiforbrug og 36 % af vores drivhusgasudledning. Mere energivenlige og bæredygtige bygninger er derfor et naturligt fokusområde for Torkil Laursen, når vi taler om den grønne omstilling.

Noget skal ske, og derfor har Europa-Parlamentet netop vedtaget et særdeles ambitiøst direktiv for at reducere energiforbruget og drivhusgasudledningen i bygningssektoren. Direktivet betyder, at:

  • Alle nye bygninger skal være CO2-neutrale fra 2030 (offentlige bygninger endda fra 2028)
  • Alle øvrige bygninger skal være klimaneutrale i 2050

Vi får alle super travlt, hvis vi skal nå de mål.

I Torkil Laursen A/S har vi specialiseret os i energioptimering og bæredygtighed. Vi brænder for området og glæder os derfor over, at lovgivningen nu ’tvinger’ endnu flere til at interessere sig for at konvertere sort energi til grøn energi. Det er sund fornuft for klimaet. Det er faktisk den eneste vej frem.

Og så er energioptimeringer i øvrigt en fantastisk god investering, som ofte tjener sig hjem på ganske kort tid.

Skal jeres bygning energioptimeres eller skal der ses på bæredygtighed? Vi peger de ’’ømme’ punkter ud i jeres bygning og giver jer en klar plan for indsatsen.

Om Torkil Laursen

Torkil Laursen A/S er et mellemstort rådgivende ingeniørfirma grundlagt i 1957 med tre fagområder: bærende konstruktioner, VVS- og elinstallationer. Vi leverer en bred vifte af ingeniørydelser og services til kommuner, boligorganisationer, virksomheder og private – blandt andet inden for byggeri, energi, indeklima, skimmelsanering og bæredygtighed. Hovedkontor i Tåstrup og med kontor i Ringsted fra efteråret 2022.